Partnerė a.ulinauskiene@taxcube.lt

Profesinė patirtis

 • Deloitte (LT) (2011 – 2015), Vyr. mokesčių projektų vadovė;
 • Ernst & Young (LT) (2005 – 2011), Vyr. mokesčių konsultantė;
 • BDO (LT) (2004 – 2005), Auditas.

Veiklos sritys

Alina yra sukaupusi daugiau nei 18 metų patirtį mokesčių srityje. Dirbdama „didžiojo ketverto“ audito ir verslo konsultacijų bendrovėse, Alina įgijo reikšmingos patirties konsultuodama didžiausias Lietuvos bei užsienio įmones įvairiais mokestiniais klausimais. Alina dalyvauja įmonių kompleksinių mokesčių peržiūrų ir optimizavimų projektuose, įskaitant MTEP bei investicinių projektų lengvatų taikymą, taip pat projektuose, susijusiuose su mokestiniais patikrinimais investuotojų užsakymu (angl. due diligence), įmonių įsigijimo ar reorganizavimo mokestinių pasekmių vertinimu, užsienio bendrovių nuolatinių buveinių buvimo Lietuvoje vertinimu. Alina taip pat skaito pranešimus mokesčių tematika, yra straipsnių mokesčių klausimais autorė.

Projektai

Bankai ir kitos finansų įstaigos, draudimo bendrovės:

 • Kompleksinės mokesčių peržiūros, vykdytos pagrindinėse didžiausiose Lietuvos gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmonėse;
 • Gyvybės draudimo grupės įmonių tarptautinio reorganizavimo mokestinių pasekmių vertinimas, konsultacijos dėl Europos bendrovės įsteigimo bei veiklos mokestinių aspektų;
 • Mokesčių konsultacijos dėl draudimo sutarčių portfelio perleidimo užsienio bendrovei, likvidavimo procedūrų ir su tuo susijusių mokestinių klausimų;
 • Mokesčių optimizavimo projektai, vykdyti greitųjų kreditų įmonėse;
 • Mokesčių peržiūra investuotojo užsakymu (angl. due diligence) Lietuvoje veikiančiame banke;
 • Mokesčių peržiūros audito tikslais didžiausiuose Lietuvos bankuose, lizingo bendrovėse, draudimo bendrovėse;
 • Konsultacijos dėl draudimo investicinių pajamų traktavimo pelno mokesčio tikslais, atsižvelgiant į draudimo techninių atidėjinių padengimą investiciniu turtu;
 • Konsultacijos dėl specialių kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimų traktavimo pelno mokesčio tikslais;
 • Kainodaros dokumentacijos tarp asocijuotų asmenų rengimas vienai didžiausių Lietuvos draudimo kompanijų.

Telekomunikacijų įmonės:

 • Kompleksinės mokesčių peržiūros, vykdytos didžiausiose Lietuvos telekomunikacinių paslaugų įmonėse;
 • Mokesčių optimizavimo projektai, vykdyti telekomunikacinių paslaugų įmonėje;
 • Mokesčių konsultacijos telekomunikacinių paslaugų bendrovių grupės reorganizavimo klausimais bei prestižo vertės nustatymo pelno mokesčio tikslais klausimais;
 • Pasirinkimo sandorių mokestinių aspektų vertinimas bei derinimas su mokesčių administratoriumi;
 • Reklaminių akcijų mokestinių aspektų vertinimas.

Energetikos bendrovės:

 • Mokesčių optimizavimo projektai, vykdyti keliose didžiausiose Lietuvos šilumos energijos gamybos įmonėse;
 • Kompleksinės mokesčių peržiūros elektros energijos ir šilumos gamybos įmonėse, gamtinių dujų tiekimo bendrovėje;
 • Naftos gavybos įmonės mokesčių peržiūra (angl. due diligence), vykdyta vienos didžiausių skalūnų dujų gavybos įmonių užsakymu;
 • Investicijų struktūrizavimas ir konsultacijos dėl pasitraukimo scenarijaus mokestinių aspektų;
 • Įvairios mokesčių konsultacijos (įskaitant mokestinių klausimų derinimą su mokesčių administratoriumi), suteiktos Lietuvos elektros energijos ir šilumos gamybos bendrovėms, gamtinių dujų tiekimo bendrovei bei skalūnų dujų gavybos įmonei.

Transporto ir logistikos paslaugų bendrovės:

 • Kompleksinės mokesčių peržiūros geležinkelių įmonėje, siekiant identifikuoti galimas mokestines rizikas bei optimizavimo galimybes;
 • Mokesčių peržiūra ir mokesčių optimizavimas vienoje didžiausių jūrų krovinių kompanijų;
 • Mokesčių konsultacijos geležinkelių įmonei ir su ja asocijuotoms bendrovėms įvairiais mokesčių klausimais, įskaitant jų derinimą su mokesčių administratoriumi.

Prekybos, paslaugų ir gamybos įmonės:

 • Mokesčių konsultacijos reorganizavimo bei prestižo vertės nustatymo pelno mokesčio tikslais klausimais, teiktos kelionių organizavimo paslaugas teikiančiai bendrovei bei didmenine prekyba šviesiais naftos produktais užsiimančiai bendrovei;
 • Mokesčių konsultacijos dėl tarptautinės kosmetikos prekių gamintojų grupės verslo modelio alternatyvų mokestinių aspektų bei reorganizavimo, peržengiančio vienos valstybės ribas, mokestinių pasekmių;
 • Mokesčių optimizavimo projektai, vykdyti pirmaujančioje pasaulinėje maitinimo paslaugas teikiančioje bendrovėje, vienoje didžiausių Lietuvos vandens tiekimo įmonėje bei į inovacijas investuojančiose bendrovėse;
 • Finansinių sandorių mokestinių aspektų vertinimas vienoje didžiausių pasaulinių maisto produktų gamybos įmonėje;
 • Mokesčių apskaitos politikos rengimas vienai didžiausių Lietuvoje veikiančių vandens tiekimo įmonių;
 • Konsultacijos dėl valdymo struktūros pertvarkymo mokestinių pasekmių, teiktos didmenine maisto produktų prekyba užsiimančiai bendrovei;
 • Kompleksinės mokesčių peržiūros vienam didžiausių tarptautinių baldų ir namams skirtų prekių prekybos tinklų priklausiančioje bendrovėje, nekilnojamo turto valdymo bendrovėse, tarptautinėje pakuočių gamybos įmonėje, reklamos paslaugų bendrovėje;
 • Mokesčių peržiūros investuotojo užsakymu (angl. due diligence), vykdytos įvairiuose prekybos, paslaugų ir gamybos sektorių įmonėse;
 • Įvairiuose sektoriuose veikiančių užsienio bendrovių nuolatinių buveinių buvimo Lietuvoje vertinimas ir, nustačius poreikį, derinimas su mokesčių administratoriumi.