Partneris | Advokatas a.andrikonis@taxcube.lt

Profesinė patirtis

 • Deloitte (LT) (2011 – 2015), Vyr. mokesčių projektų vadovas, su Deloitte asocijuotos advokatų kontoros advokatas;
 • Glimstedt (LT) (2001 – 2011), Asocijuotas partneris.

Veiklos sritys

Per 21 darbo metų, praleistų dirbant vienoje didžiausių Lietuvos advokatų kontorų bei bendradarbiaujant su viena iš „didžiojo ketverto“ audito ir verslo konsultacijų bendrovių, Andrius yra įgijęs svarią patirtį konsultuodamas Lietuvos ir užsienio bendroves mokesčių optimizavimo, sandorių struktūrizavimo, įmonių grupių formavimo, jų struktūros pertvarkymo ir reorganizavimų mokestiniais ir juridiniais klausimais.

Projektai

Bankai ir kitos finansų įstaigos:

 • Mokesčių konsultacijos vienai iš Lietuvos kredito įstaigų dėl reikalavimo teisių, kylančių iš paskolų portfelio, perleidimo mokestinių pasekmių (pelno mokesčio ir PVM aspektais);
 • Konsultacijos dėl finansinio lizingo sutarčių portfelio perleidimo naujam kreditoriui struktūros ir kliento atstovavimas prieš mokesčių administratorių gaunant išaiškinimą dėl tokio perleidimo mokestinių pasekmių;
 • Išvestinių finansinių priemonių mokestinių aspektų ir pasekmių analizė bei išvadų teikimas užsienio kredito įstaigoms;
 • Konsultacijos PVM klausimais, susijusiais su Lietuvoje veikiančio banko turto pardavimo sandoriu.

Draudimo bendrovės:

 • Konsultacijos mokestiniais draudimo sutarčių portfelio perleidimo klausimais (PVM, pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio lengvatų tęstinumo ir kt.);
 • Draudimo bendrovių grupės struktūros pertvarkymo variantų, jų mokestinių pasekmių ir optimizavimo galimybių analizė, mokestinio nuostolio panaudojimo galimybių analizė;
 • Konsultacijos mokestiniais Lietuvoj įsteigtos draudimo įmonės reorganizavimo (prijungiant ją prie užsienio draudimo įmonės) klausimais.

Farmacijos bendrovės:

 • Tarptautinių farmacijos bendrovių konsultavimas reklaminės ir produktų platinimo veiklos Lietuvoje organizavimo formos klausimais, konsultacijos dėl su tuo susijusių reguliacinių ir licencijavimo klausimų bei mokestinių rizikų (nuolatinės buveinės, GPM ir PVM prievolės ir pan.);
 • Klinikinių tyrimų organizavimo modelio vertinimas ir mokesčių konsultacijos dėl tokio modelio įgyvendinimo Lietuvoje;
 • Konsultacijos tarptautinėms farmacijos bendrovėms dėl vaistų tiekimo schemų ir su tuo susijusių mokestinių (pelno mokesčio, PVM) pasekmių Lietuvoje;
 • Mokestinių klausimų, susijusių su vaistų kompensavimu ir sutartimis su Valstybine ligonių kasa, analizė ir vaistų gamintojų atstovavimas derinant tokių sutarčių mokestines pasekmes su mokesčių administratoriumi;
 • Vaistų gamintojų konsultavimas dėl profesinių ir mokslinių renginių mokestinių aspektų, sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų rėmimo juridinių ir mokestinių klausimų;
 • Vaistų gamintojo atstovybės Lietuvoje likvidavimo koordinavimas ir atstovavimas mokestinių kontrolės procedūrų metu.

Gamybos įmonės:

 • Gamybos įmonių (farmacija, el. prekės) konsultavimas kontraktinės gamybos modelio įgyvendinimo klausimais – mokestinių pasekmių vertinimas, derinimas su mokesčių administratoriumi, pagalba gaunant įpareigojantį išaiškinimą dėl kontraktinės gamybos mokestinio traktavimo;
 • Konsultacijos dėl Lietuvoje įsikūrusio maisto produktų gamintojo reorganizavimo, atskiriant gamybos ir platinimo funkcijas;
 • Veiklos, apimančios elektronikos prietaisų gamybą laisvojoje ekonominėje zonoje ir tarptautinę prekybą jais, struktūrizavimas.

Prekybos įmonės:

 • Mokesčių konsultacijos tarptautinei kosmetikos prekių gamintojo grupei dėl veiklos modelio keitimo Lietuvoje variantų ir jų mokestinių pasekmių, einamosios konsultacijos dėl veiklos modelio keitimo įgyvendinimo;
 • Mažmeninio prekybos avalyne ir drabužiais tinklo reorganizavimo (atskyrimo) koordinavimas ir konsultacijos su reorganizavimu susijusiais mokestiniais klausimais.

Energetikos bendrovės:

 • Konsultacijos tarptautinėms naftos bei dujų gavybos ir prekybos bendrovėms dėl PVM, akcizų ir pelno mokesčio klausimų, susijusių su suskystintų dujų importu ir pardavimu;
 • Tarptautinės naftos ir dujų gavybos įmonės konsultavimas investicijų Lietuvoje struktūros ir jos optimizavimo klausimais.

Telekomunikacijų įmonės:

 • Tarptautinės telekomunikacijų bendrovės konsultavimas paslaugų teikimo Lietuvoje, padalinio steigimo ir veiklos mokestiniais klausimais;
 • JAV telekomunikacijų bendrovės konsultavimas paslaugų teikimo ir įrangos tiekimo mokestiniais klausimais.