„No win – no fee“ kainodaros principai:

  • Sėkmės mokesčio taikymas, t.y. mokestis už suteiktas paslaugas mokamas tik tuo atveju, jei klientas sutaupo mokestį arba susidaro rezervas, leidžiantis mažinti ateityje mokėtiną mokestį. Užmokesčio dydis apskaičiuojamas taikant iš  anksto suderintą procentą nuo kliento sutaupytos mokesčio ar rezervo sumos;
  • Nuo identifikuotų mokesčių sutaupymo galimybių, kurių klientas nusprendžia nerealizuoti, sėkmės mokestis neskaičiuojamas;
  • Tuo atveju, jeigu TaxCube identifikuoja mokesčių optimizavimo galimybes, kurios galėtų būti įgyvendintos ateityje, sėkmės mokestis skaičiuojamas nuo per šalių suderintą laikotarpį realizuojamo mokesčių sutaupymo.