Modernios technologijos

Naujos kartos analizė

Apskaitos duomenų e-audito paslaugos

Naudodami specializuotą programinę įrangą, apdorojančią ir analizuojančią SAF-T rinkmenas ir pritaikytą Lietuvos mokesčių sistemai, atliekame elektroninius apskaitos duomenų, pateiktų SAF-T rinkmenoje, patikrinimus įmonių savikontrolės tikslais. Jie apima:

  • Techninius, loginius, struktūros, teisingumo ir kt. SAF-T rinkmenos testus;
  • Apskaitos rizikų identifikavimo testus;
  • Mokestinių rizikų identifikavimo testus;
  • Apskaitos duomenų grafinės vizualizacijos sprendimus ir kt.

Pateikiama ataskaita, detalizuojanti SAF-T rinkmenos tikrinimo metu identifikuotas klaidas, trūkumus, mūsų pastabas, rekomendacijas dėl veiksmų šioms klaidoms / trūkumams ištaisyti.