Apskaitos kalbos vertimas

Į informacinių technologijų kalbą

SAF-T diegimas (SAF-T rengimo konsultacijos)

Kitų šalių praktika rodo, jog SAF-T diegimas neapsiriboja vien tik apskaitos programos techniniu pritaikymu teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Siekiant užtikrinti teisingų ir tikslių apskaitos duomenų pateikimą kontroliuojančioms institucijoms SAF-T diegimo metu turi dalyvauti ir įmonės finansų/ apskaitos specialistai, kurių užduotis – patikrinti, ar visa apskaitos informacija teisingai atvaizduojama SAF-T rinkmenoje. Mes konsultuojame tiek įmones, kurioms numatyta prievolė rengti SAF-T, tiek jų apskaitos informacines sistemas aptarnaujančias IT bendroves SAF-T rengimo klausimais. Teikiame šias paslaugas:

  • Analizuojame apskaitos informacinėse sistemoje kaupiamus apskaitos duomenis;
  • Įvertiname įmonės turimų apskaitos duomenų atitikimą SAF-T struktūrai;
  • Sugretiname įmonės naudojamą sąskaitų planą su SAF-T sąskaitų planu;
  • Konsultuojame dėl SAF-T rinkmenos laukų turinio;
  • SAF-T rengimo metu prižiūrime, kad rengiama SAF-T rinkmena atitiktų SAF-T teisės aktuose numatytus reikalavimus;
  • Parengtos SAF-T rinkmenos kokybę galime patikrinti su specializuota programine įranga.