Specializuota programinė įranga

Rezultatai akimirksniu

SAF-T formatas, duomenų struktūra ir turinys (SAF-T patikrinimo paslaugos)

SAF-T rinkmenų rengimo metu, prieš mokesčių administratoriui teikiant rinkmenas arba siekiant įsivertinti SAF-T rinkmenų kokybę savikontrolės tikslais, rekomenduotina įvertinti, ar įmonės naudojamas SAF-T formatas, duomenų struktūra ir turinys  yra tinkami ir kokios apimties/ detalumo informacija bus pateikta mokesčių administratoriui. Mes atliekame SAF-T rinkmenų patikrinimą su specializuota „Big data” technologija grįsta programine įranga.

Turime galimybę operatyviai ir patikimai patikrinti, ar SAF-T rinkmena atitinka SAF-T teisės aktuose numatytus reikalavimus, t.y. ar:

  • Tinkamas rinkmenos formatas;
  • Tinkama duomenų struktūra;
  • Tinkama duomenų kokybė ir pan.

Atliekami įvairių lygių techniniai, loginiai ir kt. testai su programine įranga, kuri yra jau keli metai naudojama SAF-T duomenų patikrai kitų šalių mokesčių administratorių, audito įmonių ir pan.

Pateikiame ataskaitą, detalizuojančią SAF-T rinkmenos tikrinimo metu identifikuotas klaidas, trūkumus, mūsų pastabas ir rekomendacijas dėl veiksmų šioms klaidoms / trūkumams ištaisyti.