Kiekvienoje prievolėje

Galima rasti galimybes

SAF-T reikalavimai: kas, kam ir kada turi teikti SAF-T rinkmenas?

Apskaitos duomenys SAF-T rinkmenoje kontroliuojančioms institucijoms (VMI, Muitinei, FNTT, Sodrai) teikiami pagal jų pareikalavimą. Ūkio subjektai, kuriems taikomi SAF-T reikalavimai, turi būti pasirengę teikti SAF-T rinkmenas žemiau nurodytais laikotarpiais:

 • Nuo 2016 m. sausio 1 d. (Rekomenduojama visiems pelno siekiantiems juridiniams asmenims, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms);
 • Nuo 2017 m. sausio 1 d. (Privaloma pelno siekiantiems asmenims, kurių 2015 m. grynosios pardavimo pajamos viršijo 8 mln. eurų, išskyrus žemiau nurodytas išimtis);
 • Nuo 2018 m. sausio 1 d. (Privaloma pelno siekiantiems asmenims, kurių 2016 m. grynosios pardavimo pajamos viršijo 700 tūkst. eurų, išskyrus žemiau nurodytas išimtis);
 • Nuo 2019 m. sausio 1 d. (Privaloma pelno siekiantiems asmenims, kurių 2017 m. grynosios pardavimo pajamos viršijo 45 tūkst. eurų, išskyrus žemiau nurodytas išimtis);
 • Nuo 2020 m. sausio 1 d. (Privaloma pelno siekiantiems asmenims, kurių užpraėjusių finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršijo 45 tūkst. eurų, išskyrus žemiau nurodytas išimtis).

Kartą atsiradus pareigai, buhalterinės apskaitos dokumentų duomenys SAF-T rinkmenoje toliau teikiami, neatsižvelgiant į vėlesnių ataskaitinių laikotarpių grynųjų pardavimo pajamų dydį.

Kitiems vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams (auditoriams, konsultantams, akcininkams ir kt.) apskaitos duomenys standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje teikiami abipusiu susitarimu.

Kam nereikia rengti ir teikti SAF-T?

Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims:

 • Bankams;
 • Užsienio valstybių bankų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje;
 • Centrinei kredito unijai;
 • Kredito unijoms;
 • Draudimo įmonėms;
 • Perdraudimo įmonėms;
 • Užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje;
 • Draudimo brokerių įmonėms;
 • Užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo tarpininkų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje;
 • Elektroninių pinigų įstaigoms;
 • Elektroninių pinigų įstaigų tarpininkams;
 • Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje;
 • Finansų maklerio įmonėms;
 • Finansų patarėjo įmonėms;
 • Reguliuojamos rinkos operatoriams;
 • Valdymo įmonėms;
 • Investicinėms bendrovėms;
 • Depozitoriumams;
 • Užsienio valstybių finansų maklerio įmonėms;
 • Valdymo įmonių filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje;
 • Pensijų asociacijoms;
 • Kontroliuojančiosioms investicinėms bendrovėms ir emitentams;
 • Mokėjimo įstaigoms ir mokėjimo įstaigų tarpininkams;
 • Vartojimo kredito davėjams;
 • Vartojimo kredito tarpininkams;
 • Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatoriams;
 • Valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“;
 • Europos ekonominių interesų grupėms;
 • Ūkio subjektams, kuriems iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka (nėra privaloma būti pasirengusioms teikti SAF-T rinkmenas tik pereinamąjį laikotarpį (2017 – 2019 m.).