Randame sprendimus

Orientuojamės į rezultatą, o ne ilgą procesą

Atstovavimas, mokestinis patikrinimas ir mokestiniai ginčai

Neaiškių mokestinių klausimų sprendimas, mokestinis patikrinimas ar mokestinis ginčas – mūsų ekspertai atstovauja klientus (įmones ir gyventojus) santykiuose su mokesčių administratoriumi bei kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, teikdami šias paslaugas:

  • Pagalbą klientams, sprendžiant neaiškius mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimus;
  • Paklausimų mokesčių administratoriui rengimą;
  • Dalyvavimą susitikimuose su mokesčių administratoriumi;
  • Atstovavimą, kreipiantis į mokesčių administratorių su prašymu pateikti įpareigojantį išaiškinimą (angl. binding ruling), arba sudaryti išankstinius įpareigojančius sandorių kainodaros susitarimus (angl. advance pricing arrangement arba APA).

Visais bendradarbiavimo etapais dedame pastangas, kad nekiltų ginčai su mokesčių administratoriumi, o skirtingos pozicijos būtų suderintos bei rastas kompromisas. Tačiau esame pasirengę padėti, jei visgi mokestinis ginčas kilo ar vyksta įmonės kontrolės veiksmai.

Mūsų ekspertai teikia:

  • Įmonių ir gyventojų atstovavimą jų kontrolės veiksmų (tokių kaip mokestinis tyrimas, mokestinis patikrinimas) metu;
  • Įmonių ir gyventojų atstovavimą ikiteisminio ir teisminio mokestinių ginčų nagrinėjimo metu.