Tiesiai prie esmės

Suprantami ir praktiški patarimai

Mokesčių konsultacijos

Mūsų teikiamos mokesčių konsultacijos apima praktiškus ir vertingus patarimus visais tiesioginių mokesčių (gyventojų pajamų mokestis, pelno mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, žemės mokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, privalomojo sveikatos draudimo įmokos, įmokos į garantinio fondą ir kt.) ir netiesioginių mokesčių (pridėtinės vertės mokestis, akcizai, muitai) klausimais dėl:

 • Mokestinių prievolių (mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo) vykdymo;
 • Einamųjų įmonės/fizinio asmens mokestinių klausimų;
 • Paklausimų mokesčių administratoriui rengimo;
 • Atstovavimo komunikuojant su mokesčių administratoriumi ir kt.

Konsultacijų projektams vadovauja ekspertai, kurių kiekvieno vidutinė profesinė patirtis siekia 10 metų.

Konsultacijos su sandoriais susijusiais klausimais:

 • Pagalba įmonėms struktūrizuojant sutartis iš mokesčių perspektyvos;
 • Konsultacijos dėl verslo perleidimo įsigijimo sandorių struktūros ir jos optimizavimo;
 • Sandorių dokumentų vertinimas mokesčių aspektu.

Konsultacijos pelno mokesčio (PM) klausimais dėl:

 • Užsienio asmenų nuolatinės buveinės buvimo Lietuvoje ir jos įregistravimo;
 • Pajamų ir sąnaudų pripažinimo;
 • Apmokestinamų ir neapmokestinamų pajamų pripažinimo;
 • Sąnaudų priskyrimo leidžiamiems, ribojamų dydžių leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams;
 • Mokestinių lengvatų taikymo;
 • Dvigubo apmokestinimo išvengimo;
 • Deklaracijų ir ataskaitų teikimo;
 • Reorganizavimo, perleidimo, likvidavimo ir kt. sandorių  vertinimo pelno mokesčio aspektu ir kt.

Konsultacijos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) klausimais dėl:

 • Su PVM susijusių mokestinių prievolių vykdymo;
 • Naujos įmonių grupės struktūros PVM aspektų analizės;
 • 0% PVM tarifo taikymo pagrįstumo;
 • Teisės į PVM atskaitą įvertinimo;
 • Specialių apmokestinimo schemų taikymo;
 • Deklaracijų ir ataskaitų teikimo;
 • Įvairių sandorių (pvz., kontraktinės gamybos) įvertinimo PVM aspektu ir kt.

Konsultacijos gyventojų pajamų mokesčio (GPM) klausimais dėl:

 • Asmenų priskyrimo nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams;
 • Lietuvos ir užsienio asmenų pajamų apmokestinimo GPM Lietuvoje;
 • Apmokestinamų ir neapmokestinamų pajamų pripažinimo;
 • Individualios veiklos registravimo, vykdymo ir jos pajamų apmokestinimo;
 • Deklaracijų ir pranešimų teikimo;
 • Dvigubo apmokestinimo išvengimo ir kt.

Konsultacijos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų (PSD) klausimais dėl:

 • Darbdavio VSD ir PSD prievolių;
 • Savarankiškai dirbančių asmenų ir kitų fizinių asmenų prievolių;
 • Pranešimų ir ataskaitų teikimo;
 • Dvigubo apmokestinimo išvengimo ir kt.

Konsultacijos nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) klausimais dėl:

 • NTM apmokestinamo turto įvertinimo;
 • Fizinių bei juridinių asmenų NTM mokestinių prievolių;
 • NTM apskaičiavimo ir sumokėjimo;
 • NTM lengvatų taikymo;
 • NTM deklaracijų teikimo ir kt.

Konsultacijos akcizų ir muitų klausimais:

 • Akcizais ir muitais apmokestinamų prekių vertinimo;
 • Prievolių mokėti akcizus bei muitus atsiradimo ir vykdymo;
 • Akcizais apmokestinamų bei muitinės sandėlių registravimo;
 • Atleidimo nuo akcizų ir muitų mokėjimo atvejų;
 • Akcizų ir muitų apskaičiavimo, sumokėjimo bei deklaravimo ir kt.