Išnaudojamos galimybės

Priviliojama sėkmė

Mokesčių optimizavimas

Gamyba, prekyba ar paslaugų teikimas – kad ir kokia veikla bendrovė besiverstų, mokesčių optimizavimas gali tapti papildomu lėšų šaltiniu verslo plėtrai. TaxCube padeda klientams sutaupyti apyvartines lėšas, pasinaudojant legaliomis teisės aktuose numatytomis lengvatomis, tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų nuostatomis bei mokestine praktika.

Mūsų paslaugos:

  • Pelno mokesčio optimizavimo galimybių identifikavimas už einamuosius ir 5 praėjusius metus, įvertinant pelno mokesčio įstatyme numatytų lengvatų pritaikymo galimybę;
  • Kitų mokesčių optimizavimo galimybių identifikavimas už einamuosius ir 5 praėjusius metus;
  • Rekomendacijos dėl identifikuotų mokesčių optimizavimo galimybių praktinio pritaikymo;
  • Esant neaiškiai mokesčių administratoriaus pozicijai nagrinėjamu klausimu – paklausimų mokesčių mokėtojui rengimas ir mokesčių mokėtojų atstovavimas komunikuojant su mokesčių administratoriumi.

Mokesčių optimizavimo projektai gali būti grindžiami „No win – no fee” kainodara: