PVM susigrąžinimas statybos sektoriuje

Seimui priėmus PVM įstatymo 91 straipsnio pakeitimo įstatymą nuo 2016 metų pradžios statybos sektoriuje veikiančios įmonės PVM permoką gali susigrąžinti nelaukdamos kalendorinio pusmečio pabaigos. Šie pakeitimai aktualūs toms bendrovėms, kurių atliekamų statybos darbų pardavimo PVM sumokėjimo prievolė persikelia pirkėjui. Įsigydamos medžiagas tokių darbų atlikimui šioms bendrovėms valstybės biudžete „įšaldomos“ pirkimo PVM išlaidos, nes medžiagų tiekimui atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas nėra taikomas.

Įsigaliojus pakeitimams šios statybos bendrovės, nelaukdamos kalendorinio pusmečio pabaigos, gali prašyti grąžinti per atitinkamą mėnesį susidariusią PVM permoką. Tačiau grąžintina PVM suma yra apribota sąlygine 21% suma, kuri apskaičiuojama nuo to mėnesio PVM deklaracijoje deklaruotos statybos darbų, kurių PVM mokamas atvirkštine tvarka, vertės. Tuo tarpu PVM suma, viršijanti nustatytą 21% sąlyginę ribą, PVM mokėtojui gali būti grąžinta tik kalendoriniam pusmečiui pasibaigus.

Norint pasitikrinti, kokią PVM sumą galima grąžinti, reikėtų lyginti sąlyginę 21% PVM sumą, apskaičiuotą nuo PVM deklaracijos 12 laukelyje deklaruotos statybos darbų vertės su atitinkamai PVM deklaracijos 36 laukelyje deklaruojama grąžintina PVM suma. Jei pastaroji suma yra mažesnė arba lygi sąlyginei 21% sumai, PVM mokėtojas mėnesiui pasibaigus gali prašyti sugrąžinti visą PVM permoką. Jei grąžintina PVM suma viršija sąlyginę 21% statybos darbų vertės sumą, PVM mokėtojas gali prašyti grąžinti tik sąlyginės sumos neviršijančią PVM permokos dalį. Likusi PVM permokos dalis gali būti grąžinta tik kalendoriniam pusmečiui pasibaigus.

Vis dėlto praktikoje pasitaiko atvejų, kai statybos bendrovė tam tikrą mėnesį įsigyja statybos darbų atlikimui reikalingų medžiagų ar paslaugų, kurių PVM mokamas įprasta tvarka. Tačiau pačios bendrovės teikiamų statybos paslaugų sąskaita yra išrašoma kitą mėnesį. Dėl taikomo sąlyginės 21% statybos darbų vertės apribojimo mėnesiui pasibaigus tokia bendrovė negali paprašyti PVM grąžinimo už mėnesį, jei tą mėnesį ši bendrovė nebuvo suteikusi „atvirkštine tvarka“ apmokestinamų statybos paslaugų. Dažnai statybos bendrovės savo suteiktų paslaugų atlikimą įformina etapais, todėl tokiais atvejais taip pat gali atsirasti ženklus skirtumas tarp per tam tikrą mėnesį atliktų darbų vertės ir tą mėnesį medžiagų įsigijimui patirtų išlaidų. Tokiu atveju mėnesiui pasibaigus statybos bendrovė turi teisę susigrąžinti tik sąlyginai nedidelę PVM permokos dalį, o likusios dalies PVM susigrąžinimas galimas tik kalendoriniam pusmečiui pasibaigus. Todėl net ir įsigaliojus naujai PVM grąžinimo tvarkai statybos bendrovėms organizuojant medžiagų pirkimus rekomenduotina atsižvelgti į grąžintinai PVM sumai taikomus apribojimus.