Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros prievolės

 

Kainodaros dokumentacija:

– Privaloma bendrovėms, kurių bendra metinė apyvarta viršija 3 mln. EUR.

Atskleidimas (pelno mokesčio deklaracijos priedas FR0528):

– Privalomas, jei sandoris/sandorių grupė arba paskola viršija 90 tūkst. EUR.

Rinkos kaina:

– Privaloma visus sandorius sudaryti rinkos kainomis („ištiestosios rankos“ principas);

– Mokesčių administratorius turi instrumentus, leidžiančius sandorių kainas koreguoti.