Svetainės naudojimosi sąlygos

 

Dėkojame, kad lankotės mūsų internetinėje svetainėje www.taxcube.lt (toliau – „Svetainė”). Šios naudojimosi sąlygos reguliuoja prieigą prie Svetainės ir naudojimąsi šia Svetaine. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis Svetainės naudojimosi sąlygomis (toliau – Sąlygos), sutinkate su Sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

TaxCube pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ir keisti naudojimosi Svetaine teises, jos turinį ir nurodytas paslaugas. TaxCube taip pat pasilieka teisę atlikti bet kokius minėtus pakeitimus, todėl Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šį dokumentą Svetainėje ir atkreipti dėmesį į pasikeitimus. Jums apsilankius svetainėje po joje atliktų pakeitimų, automatiškai sutinkate su atnaujintomis Sąlygomis.

Neteisėtas naudojimasis Svetaine

Jums nesuteikiamos teisės keisti, perduoti ar parduoti bet kokią informaciją, duomenis ar paslaugas, gautas iš Svetainės, taip pat perleisti jos naudotojo teises trečiosioms šalims. Jums nesuteikiamos teisės naudotis Svetainės paslaugomis įžeidžiančiais ar neteisėtais būdais, pavyzdžiui, siunčiant nepageidaujamus elektroninius laiškus – pašto šiukšles (angl. junk mail), grandininius laiškus, platinant nepageidaujamus pranešimus trečiosioms šalims, naudojantis suklastota tapatybe ar netikru elektroninio pašto adresu, taip pat teikiant klaidinančią informaciją apie Jūsų tapatybę ar pranešimo šaltinį. Jūs negalite naudotis Svetaine TaxCube šmeižimo tikslais.

Prieiga prie Svetainės turinio

TaxCube pasilieka teisę apriboti prieigą prie Svetainės teikiamų paslaugų arba atlikti Svetainės veikimo režimo techninius ar kitokius pakeitimus.

Intelektinės nuosavybės teisės

Visa informacija, prieinama Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant tekstą, nuotraukas, paveikslėlius, iliustracijas, logotipus, piktogramas, garso įrašus, video klipus, programinę įrangą ir kitą turinį, priklauso TaxCube, UAB ir yra apsaugoti pagal galiojančius įstatymus. Visa tai gali būti naudojama tik Svetainėje peržiūrint informaciją. Bet koks kitas naudojimas (kopijavimas, modifikavimas, platinimas ar kitoks panaudojimas pasitelkus papildomas priemones) griežtai draudžiamas. Visa pateikiama medžiaga Svetainėje skirta vartotojui nekomerciniam naudojimui. Pagal šias Sąlygas Svetainės vartotojams suteikiama neišimtinė, neperduodama, ribota teisė gauti prieigą ir naudoti Svetainę tik pagal paskirtį. Jūs galite parsisiųsti ir atsispausdinti tik tą informaciją ir medžiagą, kuri yra skirta vartotojui. Taip pat Jūs neturite teisės komerciniais tikslais naudoti Svetainėje prieinamos medžiagos ir informacijos.

Atsakomybės apribojimas

Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams. Svetainės turinys pateikiamas toks, kokį matote, be jokių garantijų suteikimo. TaxCube imasi priemonių, siekdama užtikrinti, kad visa svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli, tačiau negarantuoja dėl visos pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo. TaxCube jokiomis aplinkybėmis neatsako už su šia Svetaine, joje patalpinta informacija ar jos naudojimu susijusius vartotojo patirtus tiesioginius, netiesioginius nuostolius, išlaidas ir negautą pelną, susijusį su galimu arba faktiniu naudojimusi Svetaine.

Svetainėje gali būti patalpintos nuorodos į kitas, trečiųjų šalių palaikomas interneto svetaines. TaxCube  nevykdo aktyvaus šių svetainių turinio stebėjimo ir neatsako už pateikto turinio ir informacijos tikslumą ar paslaugų kokybę, taip pat už šių nuorodų funkcionalumą. Svetainėje spustelėję reklamines nuorodas, galite būti nukreipti į trečiųjų šalių palaikomas interneto svetaines. TaxCube  neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių paslaugų teikėjų veiksmus. Už minėtose svetainėse atliekamas operacijas, jose vykdomą rinkodarą ir talpinamą medžiagą atsako kiekvienas paslaugų teikėjas atskirai.