Bankai ir kitos finansų įstaigos

Turime patirties:

  • Specialiųjų banko atidėjinių apmokestinime;
  • Vertybinių popierių ir kito finansinio turto vertės sumažėjimo / padidėjimo bei perleidimo sandorių vertinime mokesčių tikslais;
  • Plonosios kapitalizacijos taisyklės nuostatų aiškinime.

Esame atlikę bankų ir kitų finansų įstaigų mokestines peržiūras, padėję klientams apskaičiuojant ir deklaruojant  mokesčius.