Energetikos bendrovės

Turime patirties konsultuojant gamtinių dujų, naftos produktų, elektros ir šilumos energijos įmones šiais klausimais:

  • Mokestiniais (pelno, PVM, NTM, žemės mokesčio, muitų, akcizų, su darbo santykiais susijusių mokesčių);
  • Teisiniais (padalinių Lietuvoje įregistravimo);
  • Apskaitos (finansinių ataskaitų teikimo);
  • Nuolatinės buveinės buvimo Lietuvoje pelno mokesčio tikslais;
  • Specialių taisyklių energetikos įmonių vykdomiems sandoriams taikymo pagal PVM, akcizų ir kitus teisės aktų nuostatas.

Rengėme kainodaros dokumentacijas, atlikome energetikos įmonių mokesčių peržiūras, atstovavome klientų interesus kontroliuojančiose institucijose.