Farmacijos bendrovės

Mūsų ekspertai turi patirties:

  • Konsultuojant farmacijos bendroves veiklos vykdymo per dukterines bendroves, filialus ir atstovybes klausimais;
  • Konsultuojant dėl vaistų tiekimo ir kontraktinės gamybos mokestinių aspektų;
  • Analizuojant vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo mokestinių aspektų;
  • Vertinant kompensuojamų vaistų reklamos ir reprezentacijos sandorių traktavimą pelno ir PVM mokesčių aspektu;
  • Konsultuojant farmacinės veiklos licencijavimo klausimais.