Asocijuotas partneris r.plausinis@taxcube.lt

Profesinė patirtis

 • Deloitte (LT) (2013 – 2015), Vyr. mokesčių konsultantas;
 • VMI (2006 – 2013), Mokesčių konsultantas, Darbo grupės vadovas.

Veiklos sritys

Ramūnas yra sukaupęs didesnę nei 16 metų patirtį konsultuodamas Lietuvos bei užsienio bendroves su PVM susijusiais klausimais. Ramūno teikiamos konsultacijos apima verslo sandorių PVM aspektų įvertinimą, taikomos PVM apskaičiavimo bei deklaravimo metodikos peržiūrą ir rizikų identifikavimą bei kitas su PVM įstatymo nuostatų įgyvendinimu susijusias konsultacijas. Ramūnas taip pat turi muitinės tarpininko licenciją bei yra įgijęs patirties atstovaujant tarptautines bendroves santykiuose su mokesčių administratoriumi (įskaitant mokestinius patikrinimus bei mokestinius tyrimus).

Projektai

Bankai ir kitos finansų įstaigos:

 • Dalyvavimas mokesčių peržiūrose audito tikslais Lietuvoje veikiančiose lizingo bendrovėse, taip pat lizingo bendrovių konsultavimas specifiniais mokestiniais klausimais (PVM apskaičiavimas taikant maržos schemą ir pan.);
 • Bankai, kredito unijos bei vartojimų paskolų bendrovės konsultuotos dėl PVM aspektų atskaitant pirkimo PVM vykdant mišrią veiklą, realizuojant iš skolininkų perimtą turtą, perleidžiant paskolų portfelį, pritaikant nepriklausomų grupių savo nariams teikiamoms paslaugoms nustatytą PVM lengvatą ir pan.

Draudimo bendrovės:

 • Patirtis konsultuojant didžiausias Baltijos šalių bei vieną didžiausių pasaulio draudimo bendrovių įvairiais su PVM įstatymo nuostatų taikymu susijusiais klausimais.

Energetikos bendrovės:

 • Tarptautinės naftos bei dujų gavybos bei prekybos bendrovės konsultuotos dėl specialių PVM įstatymo nuostatų taikymo importuojant bei Lietuvoje parduodant suskystintas gamtines dujas, taip pat analizuotos su šiais sandoriais susijusios akcizų prievolės;
 • Energetikos įmonių holdingo bendrovės konsultavimas dėl galimybės atskaityti su veikla susijusį pirkimo PVM;
 • Dalyvavimas mokesčių peržiūrose audito tikslais Lietuvoje veikiančiose vandens bei dujų tiekimo bendrovėse.

Farmacijos bendrovės:

 • Prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui (vienos didžiausių farmacijos bendrovių verslo dalies perleidimui) parengimas bei šios bendrovės interesų atstovavimas mokesčių administratoriui nagrinėjant pateiktą prašymą bei priimant įpareigojantį sprendimą;
 • Konsultacijos dėl farmacijos bendrovių patiriamų reklaminių/ reprezentacinių išlaidų traktavimo mokestiniais tikslais;
 • Paklausimų dėl specifinių farmacijos veiklos PVM aspektų (pavyzdžiui, į valstybės biudžetą grąžinamų lėšų vaistų įsigijimo išlaidoms kompensuoti traktavimas PVM tikslais, kontraktinės gamybos PVM aspektai ir pan.) rengimas.

Gamybos įmonės:

 • Įvairių prašymų pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimiesiems sandoriams (pavyzdžiui, kontraktinės gamybos traktavimas PVM tikslais) parengimas bei bendrovių interesų atstovavimas mokesčių administratoriui nagrinėjant pateiktus prašymus;
 • Lietuvos bei užsienio bendrovių atstovavimas mokesčių administratoriaus inicijuotų mokestinių tyrimų bei mokestinių patikrinimų metu, t. y. įvairių paaiškinimų bei dokumentų teikimas mokesčių administratoriui, bendrovės interesų gynimas mokesčių administratoriui siekiant apskaičiuoti papildomas mokėtinų mokesčių sumas ir pan.

Kitos bendrovės:

 • Konsultacijų dėl specialių PVM įstatymo nuostatų (pavyzdžiui, turizmo paslaugų apmokestinimas taikant maržos schemą, specialią elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemą ir pan.) teikimas.

Prekybos įmonės:

 • Lietuvos bei užsienio bendrovių registracija į PVM mokėtojų registrą, konsultacijos įvairiais PVM įstatymo nuostatų taikymo klausimais.

Transporto ir logistikos paslaugų bendrovės:

 • PVM apskaičiavimo metodikos peržiūra vienoje didžiausių Lietuvos transporto bendrovių, taip pat paklausimų mokesčių administratoriui šios bendrovės vardu parengimas bei konsultacijos kitais su bendrovės veiklos specifika susijusiais mokestiniais klausimais.

Telekomunikacijų įmonės:

 • PVM apskaičiavimo metodikos peržiūros didžiausiose Lietuvos telekomunikacijos bendrovėse.