Laiku pastebėtos klaidos

Sutaupytos lėšos

Mokesčių peržiūra ir patikrinimas

Mūsų mokesčių ekspertai teikia mokesčių peržiūros bei mokesčių patikrinimo / diagnostikos (angl. tax reviews) paslaugas:

  • Kompleksines (pagrindinių ar visų mokesčių ir sandorių) mokesčių peržiūras ir patikrinimus, siekiant įvertinti mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą;
  • Temines (atskirų mokesčių / sandorių) mokesčių peržiūras ir patikrinimus.

Atliekame įmonių mokesčių patikrinimus (angl. due diligences) įmonių pirkėjų ar pardavėjų užsakymu. Mokesčių peržiūros ir patikrinimai gali apimti:

  • Pelno mokesčių apskaičiavimo principų peržiūrą, patikrinant koregavimų tarp finansinės ir mokestinės apskaitos teisingumą (atliekant pajamų ir išlaidų peržiūrą, ilgalaikio turto apskaitos ir kitų su pelno mokesčio apskaičiavimu susijusių klausimų analizę);
  • Pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimo teisingumo peržiūrą, įvertinant kliento taikomos PVM apskaičiavimo metodikos teisingumą, 0% PVM tarifo taikymo pagrįstumą bei peržiūrint kliento taikomą praktiką nustatant apmokestinimo momentą, apskaičiuojant atvirkštinį PVM įsigyjant prekes ir (ar) paslaugas iš užsienio valstybės ir kt.;
  • Valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo įvertinimą;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio skaičiavimo metodikos peržiūrą, ypatingą dėmesį kreipiant teisingų mokestinių verčių nustatymui;
  • Kitų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo įvertinimą;
  • Rekomendacijų dėl identifikuotų rizikų eliminavimo ar sumažinimo parengimą ir pateikimą klientui.